• SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt

  SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt

  SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát Nồng độ cồn: 10,5-12,5 %
  HL đường: 6,0-15,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml

  Nồng độ cồn: 10,5-12,5 %
  HL đường: 6,0-15,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml

  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 6,0-15,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 6,0-15,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 096 858 6468

Mr. Rubig: 0968586468