• Rượu Moskovskaya vodka 500 ml

  Rượu Moskovskaya vodka 500 ml

  Rượu Moskovskaya vodka 500 ml Nồng độ: 38 %
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Nồng độ: 38 %
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Liên hệ
 • Rượu Moskovskaya vodka 1L

  Rượu Moskovskaya vodka 1L

  Rượu Moskovskaya vodka 1L Nồng độ: 38% - 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Nồng độ: 38% - 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Liên hệ
 • Rượu Moskovskaya vodka 700ml

  Rượu Moskovskaya vodka 700ml

  Rượu Moskovskaya vodka 700ml

  Nồng độ: 40%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga.

  Nồng độ: 40%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga.

  Liên hệ
 • Rượu Stolichnaya vodka 700ml

  Rượu Stolichnaya vodka 700ml

  Rượu Stolichnaya vodka 700ml Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Liên hệ
 • Rượu Stolichnaya vodka 750ml

  Rượu Stolichnaya vodka 750ml

  Rượu Stolichnaya vodka 750ml Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: CHLB Nga.
  Sản xuất: CHLB Nga.
  Liên hệ
 • Rượu Russkaya vodka 700ml

  Rượu Russkaya vodka 700ml

  Rượu Russkaya vodka 700ml

  Nồng độ: 38%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga

  Tình trạng: đang chờ (là mẫu dự kiến sắp tới sẽ nhập)

  Nồng độ: 38%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga

  Tình trạng: đang chờ (là mẫu dự kiến sắp tới sẽ nhập)

  Chờ hàng
 • Rượu Russkaya vodka 500ml

  Rượu Russkaya vodka 500ml

  Rượu Russkaya vodka 500ml

  Nồng độ: 38%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga

  Tình trạng: đang chờ (là mẫu dự kiến sắp tới sẽ nhập)

  Nồng độ: 38%

  Xuất xứ: CHLB Nga

  Sản xuất: CHLB Nga

  Tình trạng: đang chờ (là mẫu dự kiến sắp tới sẽ nhập)

  Chờ hàng
 • SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt

  SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt

  SAMPANH "SOVETSKOE" trắng và ngọt Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” trắng, vị chát Nồng độ cồn: 10,5-12,5 %
  HL đường: 6,0-15,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml

  Nồng độ cồn: 10,5-12,5 %
  HL đường: 6,0-15,0 g/l
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml

  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị ngọt Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 40,0-55,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
 • Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát

  Sampanh “Sovetskoe” hồng, vị chát Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 6,0-15,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Nồng độ cồn: 10,5-12,5%
  HL đường: 6,0-15,0 g/l.
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 750ml
  Liên hệ
 • Vodka Stolichnaya 50ml

  Vodka Stolichnaya 50ml

  Vodka Stolichnaya 50ml Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 50 ml
  Nồng độ: 40%
  Xuất xứ: LB Nga
  Thể tích: 50 ml
  Chờ hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 096 858 6468

Mr. Rubig: 0968586468