Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Thủ Đô có trụ sở chính tại Số 2, Q15, ngõ 126, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.


Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Thủ Đô có trụ sở chính tại Số 2, Q15, ngõ 126, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.


Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Thủ Đô có trụ sở chính tại Số 2, Q15, ngõ 126, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.


1990

Success

JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi. JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi.

1980

These tough year

JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi. JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi.

1970

Start

JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi. JSC alcohol beverage Capital is headquartered at No. 2, Q15, Lane 126, Nguyen An Ninh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai district, Hanoi.

 

abc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 096 858 6468